การใช้กีฬาเพื่อประโยชน์ของชุมชน การสร้างสันติภาพ และโอกาสในการจ้างงาน: แนวทางการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

การใช้กีฬาเพื่อประโยชน์ของชุมชน การสร้างสันติภาพ และโอกาสในการจ้างงาน: แนวทางการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกีฬาและผู้ลี้ภัย การเน้นว่ากีฬาสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตได้อย่างไร และวิธีจัดโครงสร้างโปรแกรมกีฬาตามความต้องการของผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งสำคัญ

โปรแกรมกีฬาของ YARID

Young African Refugees for Integral Development (YARID) ในเมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา เป็นหนึ่งในหลายองค์กรทั่วโลกที่ทำงานด้านกีฬาและผู้ลี้ภัยที่สำคัญ ยูกันดาเป็นเจ้าภาพของ ผู้พลัดถิ่นกว่า 1.4 ล้านคนรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวันดา บุรุนดี ซูดานใต้ และโซมาเลีย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักแสดงภาคสนามและผู้ลี้ภัยเป็นผู้นำในการสนับสนุน ที่ถูกบังคับให้อพยพในชุมชนเมืองโปรแกรมกีฬาของ YARID มีหลายแง่มุมและเชื่อมโยงกับความคิดริเริ่มทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ ของพวกเขา รวมถึงการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง กลุ่มไมโครไฟแนนซ์ และการฝึกอบรมการดำรงชีวิต โปรแกรมกีฬาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมที่สำคัญสี่ประเด็น ได้แก่ ความรุนแรงทางชาติพันธุ์ การว่างงานของเยาวชน สาธารณสุข และความขัดแย้งในชุมชน

ความรุนแรงทางชาติพันธุ์และความขัดแย้งในชุมชน:การใช้ฟุตบอล (ฟุตบอล) เพื่อนำเยาวชนชายและหญิงมารวมกัน กีฬาถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมและการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ลี้ภัยชาติพันธุ์ต่างๆ ในบางกรณี ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมระหว่างผู้ลี้ภัยในบ้านเกิดก่อนการพลัดถิ่นได้รับการสนับสนุนจากความแตกต่างของชนเผ่าและชาติพันธุ์. กีฬาถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเป็นมิตร นำโดยเจ้าหน้าที่ YARID ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนและการสร้างสันติภาพเพื่อรวมผู้ลี้ภัยและส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางบวก แม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมาก่อนก็ตาม นอกจากนี้ YARID ยังก้าวไปไกลกว่าการมุ่งเน้นที่ชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อรวมสมาชิกชุมชนยูกันดาในท้องถิ่นไว้ในโปรแกรมกีฬาด้วย เพื่อทำให้สมมติฐานที่ผิดพลาดเกี่ยวกับภาระของผู้ลี้ภัยในกัมปาลาไม่มั่นคง กีฬาพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มผู้ลี้ภัยและพลเมืองอูกันดาที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและประสบการณ์ของการพลัดถิ่น

การว่างงานของเยาวชน

การว่างงานของเยาวชนในยูกันดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ลี้ภัยนั้นสูงเป็นประวัติการณ์และด้วยผลกระทบของ COVID-19 ตัวเลขการว่างงานมักจะเพิ่มขึ้น ทีมกีฬาและกลุ่มต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมการฝึกฟุตบอลและการแข่งขันกระชับมิตรแล้ว ยังพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงาน สร้างเครือข่ายสังคมที่ผู้ลี้ภัยใช้ในการค้นหาและแบ่งปันโอกาสในการดำรงชีวิตระหว่างกัน และเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของ YARID (เช่น การทำมาหากิน) การฝึกอบรม การศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และการฝึกอบรมความพร้อมในการทำงาน) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกีฬาได้รับการจ้างงานที่ยั่งยืน

สาธารณสุข:ทั้งในระหว่างและหลังโปรแกรมกีฬา เจ้าหน้าที่ของ YARID จะสอนทักษะชีวิตรวมถึงเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ สมรรถภาพทางกาย การเลือกสุขอนามัยและโภชนาการในชีวิต ทักษะชีวิตเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้ลี้ภัย เนื่องจากความท้าทายของผู้ลี้ภัยที่ต้องพลัดถิ่นบ่อยครั้ง รวมถึงการสูญเสียทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ของ YARID ยังใช้กีฬาและการประชุมก่อนและหลังรายการกีฬาเพื่อสอบถาม รับฟัง และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการเพิ่มเติมจาก YARID เพื่อการพัฒนาชุมชน

เราให้ความสำคัญกับงานขององค์กรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านกีฬาในชีวิตของผู้พลัดถิ่นที่ได้รับการโพสต์ไปที่ sportanddev ในสัปดาห์นี้  และยังมองว่าการเรียกร้องของ Carla Luguetti และRamón Spaaijให้ร่วมออกแบบรายการกีฬากับเยาวชนที่เป็นผู้ลี้ภัยในฐานะ ที่สำคัญอย่างยิ่ง แนวทางที่นำโดยผู้ลี้ภัยและอิงตามชุมชนของ YARID พยายามร่วมกันพัฒนารายการกีฬาเกี่ยวกับความต้องการของผู้ลี้ภัยและสิ่งที่พวกเขาระบุว่ามีความสำคัญผ่านแนวทางการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางแนวทางการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (HCD) พยายามแก้ปัญหาสังคมในชุมชนโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรง (เช่น ผู้ลี้ภัย) ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไข ผู้ลี้ภัยระบุว่าปัญหาสังคมที่พวกเขามองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดในชีวิตและในชุมชนของตน เจ้าหน้าที่ในการทำงานร่วมกันและการปรึกษาหารือกับผู้ลี้ภัย จัดทำโซลูชันเชิงโปรแกรมเพื่อนำมาพิจารณา

credit : dublinscumbags.com duloxetinecymbalta-online.com eighteenofivesd.com fivefingeronline.com fivefingersshoesvibram.com fivefingervibramshoes.com fivehens.com fivespotting.com galleryatartblock.com goodbyemadamebutterfly.com